Ajankohtaista

 
 

 
 
 

Yritys

 
 

YRITYKSEN FAKTAT

Laskentapalvelu Oy Ecotax Ab on  monipuolisten palvelujen tilitoimisto. Yrityksemme on perustettu v. 1992. Asiakaskuntamme koostuu pääsääntöisesti Helsingin ja Uudenmaan alueella toimivista yrityksistä. Asiakasyritystemme toimialajakauma on monipuolinen, ja olemme siksi tottuneet käsittelemään myös erityisalojen kirjanpito- ja veroasioita. Olemme tottuneet palvelemaan kansainvälisiä yrityksiä, ja asiakkaamme saavat palvelunsa myös englanniksi.

Tilitoimistossamme työskentelee tällä hetkellä vakituisesti kolme kirjanpitoalan ammattilaista. Ammattikoulutuksen lisäksi henkilökuntamme on varustettu asiakaslähtöisellä palveluasenteella ja myönteisellä mielellä. Toimintamme on ollut tasaisesti kasvavaa. Tarjoamme asiantuntevaa ja tehokasta palvelua laajenevalle asiakaskunnallemme.

LIIKEIDEAMME

Liikeideamme on tuottaa asiakkaillemme hyvällä palveluasenteella ja osaamisella toteutettuja monipuolisia tilitoimistopalveluita. Ajatuksena on se, että asiakkaamme saavat taloushallinnolliset ja juridiset palvelut ”saman katon alta”. Hoidamme yritysten ja niiden omistajien asioita perustamistoimista alkaen. Mikäli asiakkaamme tarvitsevat erityisosaamista edellyttäviä palveluita, joita henkilökuntamme ei voi toteuttaa, ohjaamme palvelua tarvitsevat yhteistyökumppaneidemme huomaan.

MENESTYSTEKIJÄMME

-Laaja ja monipuolinen osaamisemme. Pidämme yllä jatkuvaa koulutusta, joka takaa henkilökuntamme ammattitaidon kehittymisen muuttuvan lainsäädännön ja monipuolistuvien toimeksiantojen haasteellisessa maailmassa.

-Asiakaslähtöisyys. Palvelemme kutakin asiakastamme henkilökohtaisesti. Pidämme tavoitteenamme, että asiakkaamme ymmärtää itseään koskevat säädökset sekä kirjanpidon ja taloudellisen suunnittelun tulokset, ja pystyy käyttämään ammattitaitoamme parhaalla mahdollisella tavalla hyväkseen.

-Yhteistyö. Pidämme yllä tilintarkastajista, vero- ja lakiasiain sekä muista erikoisasiantuntijoista koostuvaa kiinteää yhteistyöverkostoa.

-Tehokkuus. Toimitamme palvelumme ilman turhia viivytyksiä. Pyrimme pitämään henkilöstövoimavaramme tasapainossa toimeksiantojemme kanssa, jotta säädetyistä ja sovituista määräajoista voidaan pitää kiinni.

-Hyvä henki. Niin henkilökuntamme kesken kuin myös asiakaspalvelu- ja muissa vuorovaikutustilanteissa pidämme yllä myönteistä mielialaa. Hyvä henki lisää energiaa ja tuottaa lisäarvoa.