Ajankohtaista

 
 

 
 
 

Palvelut

 
 

- MITEN PALVELEMME

Asiakkaidemme kirjanpidon hoito tapahtuu toimitiloissamme Helsingin Kallion kaupunginosassa. Käytössämme on Western Systems Oy:n tuottama moderni tilitoimistojärjestelmä. Pyrimme kehittämään atk-järjestelmää palvelemaan asiakkaidemme tarpeita paremmin.

Osa palveluista, esim. maksupalvelut, laskutus ja reskontranhoito, voivat tapahtua tarvittaessa asiakkaan tiloissa omapalveluna.


MITÄ PALVELUJA TUOTAMME

Kirjanpidot asiakkaidemme toimittamasta materiaalista sovituin määräajoin. Kirjanpidon tuloksena syntyvät tulos- ja taselaskelmat, päivä- ja pääkirjat, alv-, poisto- ja sosiaalikululaskelmat sekä muut tarvittavat raportit

Osto- ja myyntireskontran hoidot, sisältäen reskontratapahtumien viemisen kirjanpitoon

Maksupalvelut joko reskontraperusteisesti tai asiakkaan antamien ohjeiden mukaan

Palkanlaskennat, yrityskohtaisesti määräytyville työntekijäryhmille, sisältäen palkkalaskelmat, tili- ja tilityslaskelmat, palkkapussit ja vero- ja eläketilitykset. Palveluun liittyy myös vuosi-ilmoitusten laadinta.

Tilinpäätökset sisältäen tilinpäätös- ja verosuunnittelun, tilintarkastuksen avustavat toimet ja neuvottelut tilintarkastajien kanssa, sekä tasekirjan ja tase-erittelyiden laadinnan

Tilintarkastukset , jotka tapahtuvat yhteistyökumppaneinamme toimivien KHT-tilintarkastajien toimesta

Veroasioiden hoidot: veroilmoitukset, oikaisuvaatimukset, verovalitukset, verokonsultointi ja verotusjuridiikka

Yritysten perustamiset: yhtiö- ja perustamissopimukset, ilmoitukset kaupparekisteriin ja verottajalle, tilintarkastajien hankinnat

Yrityskaupat: kauppakirjojen laadinnat, sopimusjuridiikka

Yritysanalyysit: kassavirta- ja rahoituslaskelmat, tunnusluvut, sanalliset arvioinnit, konsultoinnit

Kustannuslaskennat ja budjetoinnit operatiivisen laskennan suoritteina tuote-. tuoteryhmä- ja yrityskohtaisesti, kausibudjettien laadinnat yhdestä useammalle tilikaudelle, budjettien vienti kirjanpitoon vertailuja varten

Rahoitussuunnittelut yritystä tai investointia perustettaessa. Eri rahoitusvaihtoehtojen ja eri rahoituslaitosten vertailut.

Konsultoinnit erilaisissa hallinnon asioissa. Tarvittaessa käytetään yhteistyökumppaniemme palveluksia.

Yritysten lopettamistoimet selvitysmenettelyineen. Fuusiot ja diffuusiot. Ilmoitukset kaupparekisteriin ja verottajalle.